Polityka prywatności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności.

Awek Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 1. Podstawy
  1. Niniejszy dokument określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.awek.com.pl, zwanego dalej Serwisem, a także informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników w tymże serwisie.
 2. Zasady ochrony danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Awek Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 40, 80 – 312 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000080646, posiadającą NIP 5840200353, REGON 001305150, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000 PLN.
  2. Awek Sp. z o.o. przetwarza dane osób, które odwiedzają Serwis, Zamawiają usługi na stronach Serwisu, a także przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź wzięły udział w procesie rekrutacji.
  3. Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Awek Sp. z o.o. dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
  4. Dane osobowe są przez nas przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. W jakim celu są wykorzystywane informacje
  1. Dane osób odwiedzających Serwis – te dane przetwarzamy w celach statystycznych, służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych elementów Serwisu.
  2. Dane osób zamawiających usługi za pomocą Serwisu – te dane przetwarzamy w celu nawiązania, ukształtowania lub zmiany treści umowy o świadczenie usług.
  3. Dane osób zamawiających usługi za pomocą Serwisu – te dane przetwarzamy w celu nawiązania, ukształtowania lub zmiany treści umowy o świadczenie usług.
  4. Dane osób biorących udział w rekrutacji – te dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  5. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
  1. Awek Sp. z o.o. oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  2. Awek Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
   • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
   • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
   • dokładne i aktualne;
   • nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
   • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
   • bezpiecznie przechowywane;
   • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pozyskiwanie danych
  1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Awek Sp. z o.o. zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
  2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
   • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
   • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
   • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Awek Sp. z o.o. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
   • podczas korzystania z zasobów strony www.awek.com.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.
   • Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Awek Sp. z o.o. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Awek Sp. z o.o. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.
   • Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
  3. W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.
 6. Prawa użytkownika
  1. Awek Sp. z o.o. respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.
  2. Każda osoba, której dane przetwarza Awek Sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w celu wykonania tych uprawnień osoba, której dane osobowe dotyczą, powinna przesłać zgłoszenie na adres biuro@awek.com.pl.
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO – którym od 25.05.2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisów polskich o ochronie danych osobowych.
 7. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:
  1. Awek Sp. z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Awek Sp z o.o.
  2. Awek Sp. z o.o. ma prawo ujawnić współpracującym serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchów w serwisie, monitorowania oglądalności serwisu.
 8. Zmiany dotyczące polityki prywatności:
  1. Awek Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.