Portal Wymiany Informacji Itus Repozytorium - Logo

Portal Wymiany Informacji Itus Repozytorium

Portal Wymiany Informacji Itus REPOZYTORIUM w części Repozytorium cyfrowe przeznaczony jest do obsługi przepływu dokumentów i informacji o dokumentach, w ramach struktury przedsiębiorstwa.
Itus Repozytrrium
Portal Wymiany Informacji Itus REPOZYTORIUM został opracowany na bazie systemu Liferay licencjonowanego na zasadzie Open Source.

Portal Itus REPOZYTORIUM służy do kontroli przepływu, zarządzania i wymianą informacji w ramach struktury biznesowej.

Zastosowana architektura Liferay Portal oparta o SOA pozwala na integrację różnych aplikacji w ramach jednej platformy. Wszystkie usługi realizowane przez portlety są dostępne w postaci usług sieciowych WSRP (Web Services for Remote Portlets).

Wbudowany mechanizm Service Builder pozwala na szybkie wygenerowanie własnych usług sieciowych rozszerzających funkcjonalność portalu.

Usługi działają w oparciu o protokoły SOAP lub JSON dla aplikacji wykorzystujących dostęp poprzez JavaScript.

Korzyści wynikające z zastosowania Portalu

  • Kontrola przepływu informacji
  • Usystematyzowany obieg dokumentów
  • Dokumenty cyfrowe w jednym miejscu
  • Ochrona poufnych dokumentów
  • Zarządzanie i kontrola uprawnień
  • Raporty
  • Sprawozdania
  • Ochrona danych

Serwis WWW

Portal Wymiany Informacji Itus REPOZYTORIUM w części Repozytorium cyfrowe przeznaczony jest do obsługi przepływu dokumentów i informacji o dokumentach, w ramach struktury przedsiębiorstwa.

Repozytorium cyfrowe

Portal Wymiany Informacji Itus REPOZYTORIUM w części Repozytorium cyfrowe przeznaczony jest do obsługi przepływu dokumentów i informacji o dokumentach, w ramach struktury przedsiębiorstwa. Do Repozytorium można wprowadzić dowolny plik, nawet niebędący dokumentem (np. program lub dane dla programu). W Repozytorium mogą być przechowywane dowolne dokumenty elektroniczne w dowolnym formacie. Dokumenty przechowywane w Repozytorium cyfrowym mogą służyć zarówno do celów wewnętrznych, jak i być upubliczniane dla osób niezwiązanych ze strukturą wewnętrzną.

Użytkownicy Repozytorium mogą dysponować zasobami w zależności od przydzielonych uprawnień przez Administartora portalu. W Repozytorium każdy dodany lub edytowany obiekt posiada łatwą do odtworzenia historię zmian i wersjonowania. Portal umożliwia dowolne definiowanie metadanych każdego obiektu, w zależności od jego rodzaju i przynależności do grupy. Portal umożliwia wyszukiwanie zgromadzonych obiektów poprzez parametry metadnaych oraz wyszukiwanie pełnotekstowe.

Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą przeglądarki internetowej

Raportowanie i sprawozdawczość

System jest użyteczny dla organizacji sieciowych i hierarchicznych, pomocny w zaawansowanych procesach raportowania. Na potrzeby raportowania i sprawozdań jest możliwość zaawansowanego definiowania cykli i harmonogramów, a także kalendarzy dni wolnych od pracy ustawowo, i dla organizacji. Itus REPOZYTORIUM oferuje zaawansowany system powiadomień, przypomnień i monitów w procesie dystrybucji raportów.

System jest pomocny w przypadkach konieczności raportowania działań dla nadrzędnych struktur kontolujących jak Komisja nadzoru finansowego, BFG, Komisja Giełdowa lub innych.

Portal umożliwia parametryzowanie wzorców, formatów raportów i kontrolę poprawności plików składających się na raport, a także wersjonowanie i archiwizowanie dystrybuowanych raportów.

Portal umożliwia kontrolę procesu dystrybucji raportów pomiędzy podmiotami i użytkowniakami w strukturze organizacji. Portal różnicuje w zaawansowany sposób dostęp użytkowników i podmiotów do raportów i procesu dystrybucji zapewniając mechanizmy ochrony danych.

 

userModulZarządzanie kontami

Konta użytkowników oraz bezpieczny sposób strukturyzacji użytkowników i przypisanie im odpowiednich ról czy nadawanie uprawnień.

baseModulRepozytorium dokumentów

Przechowywanie dokumentów elektronicznych i metadanych w strukturze bazy danych dopasowanej do organizacji.

calendarModulKalendarz

Definiowanie i przechowywanie informacji o cyklach, harmonogramach, dniach wolnych od pracy w strukturze bazy danych dopasowanej do organizacji.

alertModulPowiadomienia

Generowania przez system powiadomień, monitów, ostrzeżeń, alarmów przez SMS, pocztę elektroniczną.

safeModulBezpieczeństwo

Wysoki poziom zabezpieczenia zgromadzonych informacji. Zaawansowane metody szyfrowania i bezpieczne protokoły komunikacyjne.

addModulTwój moduł

Potrzebujesz specjalnego rozwiązania dla własnego modelu biznesowego? Nie znajdujesz dostępnych rozwiązań? W ramach platformy Itus Portal przygotujemy twój własny moduł w systemie spełniający twoje oczekiwania.