Moduł Międzysystemowy Przelewy - Logo

Moduł Międzysystemowy Przelewy

ico-bankModuł Przelew służy do zabezpieczenia prawidłowej ewidencji finansów firmy, których źródłem są konta bankowe zarówno w zakresie zapłat własnych jak i zapłat obcych. Moduł Przelew z reguły współpracuje z modułami innych systemów (z modułami Płace oraz Rozrachunki) chociaż może pracować samodzielnie.

Lista ogólnych słowników modułu Przelew:

 • lista banków
 • lista programów bankowych
 • definiowanie wyciągów bankowych (w zależności o banku i konta),
 • rodzajów przelewów (własny, obcy, w różnych bankach)

ico-sendmoneyPrzelewy własne

Moduł Przelew realizuje następujące funkcje w zakresie przelewów własnych:

 • ręczne wystawianie przelewów
 • wystawianie przelewów na bazie wprowadzonych dokumentów transakcyjnych w module Rozrachunki (wg terminów płatności, do określonej kwoty),
 • wystawianie przelewów na bazie danych z systemu Płace
 • wystawianie przelewów na bazie danych modułu zakupu (opcja niestandardowa)
 • wydruk seryjny wystawionych przelewów
 • emisja do uzgodnionego systemu bankowego
 • ewidencja wyciągów bankowych – zapłaty własne
 • potwierdzanie wystawionych zapłat własnych
 • przekazanie potwierdzonego wyciągu do systemu FK
 • raporty w tym zbiorcze zestawienie przelewów niezbędne dla przelewów płacowych

Przelewy obce

Dodatkowo, poza standardem moduł Przelew może realizować następujące funkcje w zakresie przelewów obcych:

 • pobranie danych ze zbioru, z wyciągu, z uzgodnionego systemu bankowego
 • usługa MassCollect
 • możliwość automatycznej i półautomatycznej ewidencji zapłat w systemie FK na bazie pobranych danych
 • możliwość przekazania informacji do systemów analitycznych przed ich ewidencją w systemie FK