System Ewidencji Projektów - Logo

System Ewidencji Projektów

ico-checklistSystem Ewidencji Projektów jest narzędziem pozwalającym w powiązaniu z modułami Systemu Handlowego na planowanie i rozliczanie kosztów projektów (zleceń). Może znaleźć zastosowanie zarówno w średnich jak i większych przedsiębiorstwach. W przypadku współpracy z systemem Płacowo – Kadrowym korzysta ze słowników aktualizowanych w tym systemie, a także istnieje zwrotna możliwość przekazania danych do tego systemu.

System umożliwia:

  • ewidencję planu wg projektów/ zleceń w zakresie:
    • planowanych rozchodów materiałowych
    • ewidencji planowanych prac (czynności) do realizacji
  • generowanie dokumentów rozchodu wewnętrznego wg zleceń na podstawie zatwierdzonego planu
  • ewidencję kosztów pracowniczych (wykonanych prac) w ramach rozlicznych zleceń
  • w trakcie realizacji projektu na bazie dokumentów magazynowych (przyjęcia wewnętrznego do magazynu) lub innych podział kosztów na produkcję (/wykonawstwo) w toku oraz zrealizowaną.

ico-calendarModuł można wykorzystać do prowadzenia ewidencji kosztów wg projektów, nawet jeśli w projekcie nie ma kosztów materiałowych (np. wykonanie produktu z materiałów powierzonych).

System Ewidencji Projektów (przygotowanie produkcji) składa się z następujących modułów:

Moduł Produkcja
Moduł Projekty i Umowy
Moduł Konfiguracyjny