System Handlowy - Logo

System Handlowy

ico-logisticPodstawowa działalność operacyjna przedsiębiorstwa wspomagana jest poprzez system handlowy itus LG. System handlowy Itus LG to wielomodułowa aplikacja obsługująca procesy zakupów i sprzedaży w firmie oraz obrót magazynowy.

ico-code

Konstrukcja systemu umożliwia bardzo elastyczną parametryzację zarówno pod względem przydzielania perspektyw funkcjonalnych dla użytkowników jak i modelowania sposobu oraz kolejności obsługi procesów gospodarczych.

System jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o profilu handlowo-usługowym oraz w określonym zakresie produkcyjnym. System zintegrowany jest w zakresie produkcji z Systemem Ewidencji Projektów (przygotowanie produkcji).

Podstawowe moduły Systemu Handlowego:

Moduł Sprzedaży
Moduł Zakupów
Rejestry VAT
Magazyn
Moduł Konfiguracyjny

Ewidencja modułów (Zakupu, Sprzedaży, Modułu Magazyn) oparta jest na wspólnych kartotekach:

 • rodzajach dokumentów sprzedaży, magazynowych
 • kartotece jednostek organizacyjnych firmy (w tym magazynów)
 • kartotece kontrahentów
 • kartotece asortymentowej
 • kartotece umów

Moduł sprzedaży

Moduł wspierający pracę działów sprzedaży w przedsiębiorstwie.

W systemie dostępne są różne modele fakturowania sprzedaży:

 • poprzez moduł zamówień od odbiorców lub
 • poprzez tzw. tryb „bezpośredni”.

Wybór sposobu  w zależności od organizacji pracy należy do użytkownika.

Wystawiania faktur poprzez zamówienia

Zamówienia dzielą się na zamówienia zmienne oraz stałe. Zamówienia zmienne są jednostkowymi zamówieniami zbieranymi od odbiorców. Mogą być powiązane z kartoteką umów. Zamówienia stałe funkcjonują podobnie z tym, że przypisanie do umowy jest obowiązkowe oraz posiadają funkcjonalność pozwalającą na cykliczne wystawianie faktur kontrahentom.

Do ważniejszych funkcji zleceń zmiennych należy możliwość ich kilkukrotnej realizacji w zależności od stanu magazynowego oraz innych warunków zgodnie z którymi zamówienie należy zrealizować w kliku etapach. Ponadto na uwagę zasługuje możliwość przygotowania wzorów zamówień. Wzory te posiadają funkcje i parametry podobne do właściwych zamówień i pozwalają na szybkie tworzenie nowych zamówień na podstawie wzorca zbudowanego z dowolnego układu wszystkich dostępnych parametrów opisujących zamówienia.

Wystawianie faktur w trybie bezpośrednim

Wystawienie faktury (lub innego dokumentu sprzedaży – paragon, rachunek) poprzedza zawsze wystawienie dokumentu wstępnego, który w przypadku sprzedaży towarów jest jednocześnie dokumentem magazynowym.

Wszystkie dokumenty sprzedaży mogą być powiązane z indywidualnie lub zbiorczo nadawanymi warunkami handlowymi w odniesieniu do umów, warunków kontrahenta (np. terminy płatności, blokady sprzedaży, upusty) oraz katalogu towarów i usług (cenniki – w tym cenniki indywidualne).

Wystawianie faktur w trybie bezpośrednim umożliwia:

 • definiowanie wielu terminów oraz rodzajów płatności,
 • ewidencję sprzedaży w walucie obcej,
 • wystawienie jednej faktury do kilku dokumentów wstępnych – usługowych i towarowych, na życzenie (zmiany w konfiguracji) z kilku magazynów i oddziałów zbiorczo,

Tworzenie dodatkowych opisów związanych z pozycją na fakturze

W trakcie ewidencji faktur sprzedaży w tle następuje ewidencja rejestrów sprzedaży VAT. Po podłączeniu faktur do systemu FK dokumenty te są także widoczne w Module Podatkowym tego systemu.

Moduł zakupów

ico-man-creditcardPodstawowym celem Modułu Zakupu jest ułatwienie pracy osób zajmujących się zarówno przyjmowaniem faktur zewnętrznych jak i współpracą z dostawcami.
Moduł ściśle współpracuje z ewidencją magazynową i z jego poziomu można zakładać dokumenty typu PZ. Docelowo moduł zakupu realizować będzie zamówienia od odbiorców.

Poszczególne funkcje Modułu Zakupu:

 • możliwość ewidencji faktur zakupu z uwzględnieniem podpowiedzi: domyślnych warunków handlowych uzgodnionym kontrahentem typu: terminy płatności, sposoby płatności, indywidualne warunki handlowe,
 • możliwość zaewidencjonowania danych z faktury jako jednego lub wielu dokumentów magazynowych,
 • w zależności od organizacji pracy w trakcie ewidencji faktur zakupu użytkownik ma możliwość wprowadzić dane z podsumowania faktury zakupu do rejestrów VAT wspomagając tym prace służb finansowo-księgowych. Po podłączeniu faktur do systemu FK dane o przyporządkowaniu faktury do rejestrów VAT są widoczne i z tej pozycji mogą zostać modyfikowane
 • możliwość zarejestrowania operacji wypłaty lub wpłaty gotówki za wprowadzony dokument pod warunkiem, że użytkownik będzie miał nadane uprawnienia kasjera lub możliwość wystawienia przelewu

Rejestry VAT

Moduł ten umożliwia:

 • zdefiniowanie powiązań pomiędzy wystawionymi fakturami sprzedaży lub zaewidencjonowanymi fakturami zakupu a listą rejestrów podatkowych VAT; lista ta jest wspólna z listą rejestrów systemu FK (jeśli klient posiada także system FK),
 • przegląd i drukowanie rejestrów VAT
 • zestawienia zbiorcze VAT
 • możliwość zmiany miesiąca podatkowego dla operacji gospodarczych, dla których miesiąc podatkowy nie jest zgodny z datą wystawienia faktury

Magazyn

Moduł Magazyn jest modułem wspomagającym pracę wszystkich osób związanych z obrotem magazynowym w firmie. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwienie precyzyjnej ewidencji dokumentów obrotu, rejestracji stanów magazynowych oraz przeprowadzenie prawidłowej inwentaryzacji.

Ewidencja dokumentów magazynowych i kartoteka stanów

Umożliwia wystawianie i przegląd wszystkich zdefiniowanych przez użytkownika typów dokumentów magazynowych w obrębie dostępnych dla użytkownika magazynów. Ponadto możliwe jest szybkie filtrowanie wystawionych już typów dokumentów po zadanych przez użytkownika parametrach. W zakresie określonych typów dokumentów, możliwe jest definiowanie większej ilości dokumentów funkcjonujących według wzorca związanego z typem dokumentu.

Stany magazynowe prowadzone są według magazynów i asortymentu z dokładnością do obrotów, które ten stan utworzyły. Metodę wyceny stanów magazynowych definiuje administrator systemu (jednolita dla wszystkich magazynów lub odrębna dla każdego z magazynów).

Inwentaryzacja

Moduł Inwentaryzacji umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej lub ciągłej zarówno dla magazynu i wybranych symboli asortymentów zgodnie z określonymi zasadami w tym:

 • wydruk arkuszy spisu z natury na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika grupowań (opcja dodatkowa, nieobowiązkowa do przeprowadzania inwentaryzacji)
 • wprowadzenie danych z arkuszy spisowych,
 • automatyczne wygenerowanie różnic na podstawie porównania stanu w ewidencji magazynu z danymi zaewidencjonowanymi z arkuszy,
 • możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi w tym z kolektorami danych (wymagane dodatkowe uzgodnienia).