e-Faktury - Logo

e-Faktury

ico-efaktModuł e-Faktury jest częścią Systemu Handlowego a jego funkcjonalność jest ściśle powiązana z modułem Sprzedaży Systemu Handlowego Itus LG.

W Systemie Handlowym (Sprzedaż) obok faktur tradycyjnie wystawianych i drukowanych można dzięki zastosowaniu modułu e-Faktury generować i przesyłać pocztą elektroniczną faktury w postaci pliku (*.PDF).

Funkcjonalność generowania i przesyłania elektronicznych faktur poprzez moduł e-Faktury dostępna jest dla tych kontrahentów, z którymi zawarto porozumienie w tej sprawie. Możliwe jest zdefiniowanie listy adresów korespondencyjnych (e-mail) dla wszystkich tego typu kontrahentów/odbiorców.

Przesyłanie elektronicznych faktur jest powszechną metodą obrotu dokumentami księgowymi, która pozwala oszczędzić czas i zadbać o ekologię.

Wszystkie dane w e-fakturze są zgodne z tym co zawiera faktura „zwykła” – papierowa.

ico-cloudAplikacja umożliwia zdefiniowanie miejsca przechowywania tego typu plików. W przypadku, gdy odbiorca faktury zagubił ją (lub nie otrzymał elektronicznie), istnieje możliwość wystawienia i przesłania faktury (pliku), która zawiera wyraz „duplikat” oraz datę ponownego wystawienia.
Emisja plików/faktur – podobnie jak wydruki może być realizowana „seryjnie” – tj. dla wyróżnionej listy wystawionych faktur. Dotyczy to także wysłania plików do odbiorców. Aplikacja umożliwia seryjne wysłanie wszystkich oznaczonych do wysyłki faktur jednocześnie.
Możliwe jest zdefiniowanie tematu oraz treści korespondencji, dla której załącznikiem jest e-faktura. Aplikacja przechowuje informacje o dacie przesłania dokumentów/plików oraz adresu e-mail, na który korespondencja została przesłana.

W systemie Itus FK faktury elektroniczne generowane poprzez moduł Itus e-Faktury podobnie jak inne faktury wystawiane w module Sprzedaż dostępne są do podglądu w wielu zestawieniach.

W module Zakup istnieje możliwość oznaczania dokumentów/faktur zakupu, czy dotarły do dostawcy w formie papierowej, czy też w formie elektronicznej(czy są e-dokumentem)

Stosowanie e-faktur uznawane za rozwiązanie ekologiczne może mieć następujące zalety:

  • umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z opłatami pocztowymi i papierową archiwizacją dokumentów,
  • czas dotarcia faktury do odbiorcy może być krótszy.