System Kasa Firmy - Logo

System Kasa Firmy

ico-moneySystem Kasa Firmy służy do zabezpieczenia prawidłowej ewidencji finansów firmy, których źródłem są wpłaty i wypłaty w kasie w tym tworzenia obowiązkowych raportów kasowych. Jest to rozwiązanie szersze w stosunku do funkcjonalności dostępnej w systemie FK i jest opcjonalne.

System Kasa składa się z następujących modułów :

Kasa Główna
Moduł Konfiguracyjny

ico-calculatorLista dostępnych, ogólnych słowników systemu KASA:

 • lista kas
 • lista kasjerów
 • lista rodzajów dokumentów wystawianych przez kasy
 • kartoteka firm i osób

System Kasa Firmy współpracuje z modułem Delegacje wspomagającym zarządzanie delegacjami

Kasa Główna

System Kasa realizuje następujące funkcje:

 • ewidencja obrotów gotówkowych z kontrahentami zewnętrznymi:
 • przyjęcie zapłaty za wystawione faktury
 • wypłaty pieniędzy za faktury zakupowe
 • przyjęcie zaliczek
 • wpłata gotówki do banku
 • ewidencja obrotów gotówkowych z pracownikami, rozliczenia:
 • zapłata za dostarczone dokumenty zakupu
 • wypłata pieniędzy firmowych – zaliczek na rzecz zakupów, wypłata diety za delegację
 • rozliczenie zaliczek
 • zwrot nadpłat
 • raporty kasowe:
 • stan gotówki na koniec dnia
 • informacja o zaewidencjonowanych płatnościach kartą płatniczą
 • informacja o rozliczonych kwotach zaliczek pracowniczych
 • funkcje dodatkowe:
 • ewidencja dokumentów zakupu opłaconych gotówką
 • możliwość podglądu faktur zakupu i sprzedaży zaewidencjonowanych w systemie FK lub Handlowym (lub poza standardem możliwość współpracy w tym zakresie z systemem obcym).