System Hurtowni Danych - Logo

System Hurtowni Danych

O sukcesie firmy decyduje umiejętność zarządzania informacją, która jest zgromadzona w bazach danych gromadzonych przez w ramach systemów informatycznych firmy jak i  dostępnych zewnętrznie. Sposób przechowywania i użytkowania danych (zarówno bieżących jak i archiwalnych) wiąże się ze specyfiką danej firmy czy branży i musi być niejednokrotnie dopasowywany do konkretnych potrzeb klienta.
ico-data
Pojawienie się idei hurtowni danych dostarczyło zupełnie nowych narzędzi do prowadzenia analiz poprzez zbieranie informacji i tworzenie raportów na podstawie danych zgromadzonych w korporacyjnych systemach informatycznych.

Stworzenie hurtowni danych umożliwia przekształcenie danych korporacyjnych pochodzących z różnych źródeł w potencjał o znaczeniu strategicznym. Na podstawie analizy informacji przechowywanych w hurtowni danych można uzyskać wiele szczegółowych informacji biznesowych dotyczących klientów, partnerów oraz samego przedsiębiorstwa, niezbędnych przy podejmowaniu decyzji. Dane zgromadzone w hurtowni danych nie są modyfikowane, a jedynie wykorzystywane do wielowymiarowych analiz. Źródłem danych przechowywanych w hurtowniach danych są archiwalne informacje pochodzące z baz danych.

Hurtownia danych różni się od tradycyjnych systemów wspomagania zarządzania i raportowania w dwóch aspektach:

  • daje użytkownikowi bezpośredni dostęp do danych za pośrednictwem potężnych narzędzi do zadawania zapytań i tworzenia raportów
  • wymaga stworzenia oddzielnej bazy danych przeznaczonej do wspierania procesów podejmowania decyzji, uzyskanej z połączenia danych z wielu systemów operacyjnych.

Główną korzyścią z hurtowni danych jest fakt, iż dostarcza ona kierownictwu spójnego spojrzenia na całą działalność. Przechowywane są w niej wszelkie dane przedsiębiorstwa niezależnie od źródła ich pochodzenia i daty ostatniej aktualizacji, a więc informacje:

  • historyczne o procesach zachodzących wewnątrz firmy, pochodzące z różnych działów (księgowość, finanse, logistyka, sprzedaż, marketing itd.), jak również
  • dotyczące bieżącej działalności (np. stopień wykonania planu, wyniki sprzedaży, marże, najlepiej sprzedawane towary, najbardziej dochodowe produkty, wypracowany zysk netto).

Nieustannie rozwijając kompetencje w implementacji rozwiązań najwyższej, światowej jakości proponujemy wykonanie hurtowni danych w oparciu o produkt i narzędzia firmy Oracle - Oracle Data Warehousing. Rozwiązania Oracle Exadata oraz Oracle Database 11g z wbudowanymi w bazę funkcjami analizy to szybki, niezawodny i bezpieczny sposób raportowania na ekonomicznej platformie. To idealne rozwiązanie do konsolidacji w prywatne chmury..