Nasz zespół

We wszystkich projektach realizowanych przez firmę szczególny nacisk kładziemy na precyzyjne określenie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz dostarczanie adekwatnych rozwiązań zgodnie z ich wymaganiami.

Potencjał AWEK to przede wszystkim zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów- praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży informatycznej. Zatrudniamy osoby z wykształceniem ścisłym (informatyka, ekonomia, zarządzanie) a także z kierunków humanistycznych. Taka różnorodność specjalizacji i struktura zatrudnienia w firmie gwarantują swobodne rozwiązywanie problemów, zarówno w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych, jak i problemów merytorycznych Klientów.

Doświadczenie oraz wiedza zespołu zdobyta podczas udziału w realizacji licznych projektów informatycznych, jest wykładnią zakresu i jakości naszych usług. Wysokie kompetencje oraz kompletność wiedzy konsultantów zajmujących się wdrożeniem gwarantuje bezpieczeństwo i minimalizowanie problemów w momencie praktycznej implementacji systemów.

Sukces realizowanego projektu to efekt współpracy wszystkich działów firmy. Realizacja takiego założenia daje gwarancję, że produkt finalny jest niezawodny i zawsze zgodny z oczekiwaniami Klienta.

Firmę tworzą:

Zespół analityczno- projektowy

Analitycy i projektanci to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, rozwiązywaniu zagadnień architektury systemów i implementacji złożonych rozwiązań informatycznych. Uczestnicząc w wielu projektach prowadzonych dla czołowych firm działających w różnych segmentach rynku, zdobyli szeroką wiedzę zarówno w zakresie technologii, architektury, jak i specyfiki funkcjonowania różnych branż. Członkowie zespołu potrafią posługiwać się nowoczesnymi technologiami, standardami i metodykami projektowymi (Prince2, AIM, CASE, UML).

Zespół programowy

To zespół prężnie rozwijający się, realizujący projekty przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi i technologii informatycznych. Specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu rozproszonego przetwarzania danych oraz opracowywaniu wysoko skalowalnych rozwiązań i pracujących w różnych środowiskach. Dzięki realizowanym przedsięwzięciom zdobyliśmy doświadczenie w implementacji koncepcji programowania obiektowego, rozwiązywania problemów technologii klient-serwer oraz technologii internetowych. Posiadamy doświadczenie w lokalizacji systemów aplikacyjnych w środowiskach NT, Unix, Novell. Zespół posiada bardzo duże kompetencje w rozwiązywaniu zagadnień technologii SQL oraz relacyjnych baz danych (produkty firm Oracle, Sybase, Informix, Microsoft). Uczestnictwo w licznych przedsięwzięciach autorskich firmy a także we współpracy partnerskiej z firmami o podobnych priorytetach działania, pozwala na stały rozwój i ulepszanie tworzonych rozwiązań biznesowych i informatycznych.

Zespół testowy

Zespół ten tworzą ludzie charakteryzujący się niezwykłą precyzją i dokładnością w działaniu. To specjaliści z ogromnym doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym w zakresie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Biorąc udział w złożonych projektach programistycznych zdobyli doświadczenie w testowaniu zaawansowanych funkcjonalnie aplikacji oraz w zastosowaniu odpowiedniej metodyki testowania. Starannie i wnikliwie badają każdy proces informatyczny. Ściśle współpracują z działem programistycznym, modyfikując produkt aż do uzyskania optymalnej funkcjonalności.

Zespół wdrożeniowy

Zespół wdrożeniowy to ludzie o wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Są odpowiedzialni za instalację oraz prawidłowe wdrożenie systemu u Klienta, ale przede wszystkim przekazują wiedzę merytoryczną oraz techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Bezpośredni kontakt z Klientem pozwala na trafne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klientów. Poprzez ścisłą współpracę z działem programistycznym udoskonalają, modyfikują oprogramowanie oraz przekazują sugestie użytkowników, dbając tym samym o jak najlepszą jakość produktów oraz zadowolenie Klienta. Współpraca z działem prawnym zapewnia zawsze aktualne informacje dotyczące zmian w przepisach prawnych, wdrażane na bieżąco do naszej technologii razem we współpracy z pionem programistycznym.

Zespół szkoleniowy

To ludzie o wysokich umiejętnościach metodycznych i przygotowaniu merytorycznym. Posiadają bogate doświadczenie w szkoleniach uwzględniających wszystkie potrzeby organizacji związane z wdrażaniem i utrzymaniem rozwiązań informatycznych. Podczas realizacji projektu prowadzą szkolenia użytkowników oraz administratorów systemów wdrażanego systemu.

Zespół sprzętowy

Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania firmy, instalacja sieci komputerowych i zasilających, dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego, instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego, serwis i konserwacja sprzętu to tylko niektóre zadania, jakie realizuje ten zespół. Udział w licznych instalacjach a także opracowywanie infrastruktury sieciowej i komputerowej dla przedsiębiorstw daje gwarancję solidności i precyzji zaimplementowanych rozwiązań.