Administrator systemów

AWEK Sp. z o.o. poszukuje zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku ADMINISTRATORA SYSTEMÓW.

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • Operacyjne systemy serwerowe Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016 – instalacja konfiguracja, update, obsługa problemów bieżących w funkcjonowaniu, administracja.
 • Operacyjne systemy komputerowe Windows XP, Vista, 7, 8, 10 instalacja, konfiguracja, obsługa.
 • Systemy Linux instalacja, konfiguracja, zarządzanie, rozwiązywanie problemów bieżących, współpraca systemów Linux z innym oprogramowaniem, administracja.
 • Obsługa i konserwacja baz danych Oracle, Firebird, MySQL, Postgres – instalacja, administracja, backup, optymalizacja.
 • Zagadnienia konfiguracji sieci, routerów i firewall’i w siedzibie Awek i u wybranych klientów.
 • Serwery Novell – zarządzanie i konfiguracja.
 • Instalacje oprogramowania użytkowego na serwerach i stacjach roboczych.
 • Instalacja i konfiguracja drukarek sieciowych, lokalnych na stacjach roboczych i serwerach.
 • Zarządzanie programami zdalnego dostępu Microsoft Terminal Server, OpenVPN, VPN.
 • Administracja serwerami pocztowymi.
 • Rozpoznawanie zagadnień związanych z nowymi zagadnieniami zarządzania infrastrukturą systemową np. centralizacja zarządzania i administracji systemami.
 • Zarządzanie i instalacja oprogramowania Awek.
 • Instalacja i zarządzanie oprogramowaniem Mmedica.
 • Naprawa i konfiguracja sprzętu komputerowego komputerów stacjonarnych i serwerów – w zakresie naprawy identyfikacja przyczyn awarii, poważniejsze naprawy zazwyczaj wykonują wyspecjalizowane serwisy zewnętrzne.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu lub pracę na warunkach B2B.
 • Bardzo dobre warunki płacy i pracy.
 • Zróżnicowany zakres obowiązków.
 • Udział w ciekawych projektach informatycznych.
 • Wdrożenie w bieżące obowiązki.

Oferujemy pracę w siedzibie firmy w Gdańsku ul. Wita Stwosza 40.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2018.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@awek.com.pl

APLIKUJ

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Informacja Administratora danych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Awek Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Administrator).
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
  2. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f), RODO).
 3. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 4. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:
  1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, księgowe.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
 7. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
  8. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail:biuro@awek.com.pl
 8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.