Systemy Awek itus ERP

Mając na uwadze spójność i ergonomię tworzonych przez Awek systemów wprowadziliśmy szereg zasad determinujących rozwój oprogramowania.

Bezpieczeństwo pracy

secureKażda ważniejsza informacja wprowadzana do systemu jest ewidencjonowana wraz z informacją o użytkowniku, który wprowadzał (kto i kiedy) oraz o użytkowniku, który dokonał ostatnich zmian (kto i kiedy). System jest zabezpieczony przed nieuprawnionym wejściem indywidualnym hasłem. Każdy użytkownik posiada jedno hasło i może je zmienić w dowolnym momencie. Użytkownicy korzystają z systemu w zakresie funkcji i danych przydzielonych przez administratora (dostęp do wybranych opcji menu, a także w szczególnych przypadkach jednostek organizacyjnych Klienta np. w przypadku modułu pracy w oddziałach do wybranej grupy osób – działów). W przypadku dostępu do wybranych opcji systemu poprzez WWW oprócz zabezpieczeń realizowanych na poziomie certyfikatów każdorazowo sprawdzany jest również użytkownik systemu.

Jednolity interfejs użytkowania

Systemy Itus Awek to jednolity interfejs użytkownika łatwa eksploatacja i wygodna obsługa oprogramowania. W każdym miejscu użytkownicy intuicyjnie wiedzą jakich funkcji należy użyć, aby uzyskać pożądany rezultat prezentacji danych zarówno w ujęciu analitycznym jak i syntetycznym.

Grupy uprawnień i preferencje

groupe
W aplikacjach zastosowano zaawansowany system grup uprawnień zarządzający dostępem użytkowników do danych, oparty na indywidualizacji widoków użytkownika w zależności od przydzielonych przez administratora uprawnień. Pozwala to na szybki, kontrolowany i zależny od potrzeb dostęp do wybranych dla dowolnego użytkownika informacji. Preferencje użytkownika w systemach Itus Awek to możliwość zmian widoku tabel (edycja wyświetlanych pól) według potrzeb każdego użytkownika. Ustawiona kolejność i szerokość kolumn jest zapamiętywana przez system i każdorazowo odtwarzana dla zalogowanego użytkownika.

Indywidualizacja widoków – zasady wyboru danych – filtrowanie

System dysponuje bardzo rozbudowanymi możliwościami filtrowania danych w zależności od potrzeb, bez konieczności modyfikowania oprogramowania – oznacza to po prostu możliwość samodzielnego definiowania filtrów przez użytkownika w zależności od jego potrzeb co pozwala na uzyskanie indywidualnego układu danych dla wybranego użytkownika.

Eksport danych do arkuszy typu Excel / OpenOffice

excel

Z dowolnego miejsca w systemie Itus Awek, w trakcie przeglądania danych (tabel) na formatkach ekranowych, użytkownik może wybrać dowolną liczbę kolumn z tabeli oraz zastosować  filtrowanie danych (zawężenie ilości wierszy). Wyniki wyboru może przesłać do plików arkuszy kalkulacyjnych formatu Excel lub OpenOffice.

writeSzeroka gama zestawień i raportów

Systemy Itus Awek umożliwiają uzyskiwanie wszelkich informacji dzięki rozbudowanej funkcji zestawień i raportów. Funkcjonalność raportów to również dostęp do informacji poprzez tworzenie raportów według różnych kryteriów. Możliwość dowolnego filtrowania i sortowania danych rozszerza zakres przeprowadzanych analiz.
Każde zestawienie (raport) może zostać zapisane do pliku o podanej przez użytkownika nazwie. Dodatkowo przed każdym raportem jest możliwość podania listy parametrów, która może być zapamiętana do ponownego wyboru.