System Leasingowy - Logo

System Leasingowy

ico-leasingSystem Leasingowy jest przeznaczony do obsługi firmy w zakresie prowadzenia działalności leasingowej. Funkcjonalność systemu wspiera wszystkie procesy pracy w firmie leasingowej. System jest zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, zarządzania majątkiem oraz kadrowo-płacowym. Dzięki elastycznej konstrukcji system może być dostosowany do specyficznych potrzeb klienta.

Funkcjonalności systemu

Przygotowanie oferty

 • ewidencja wszystkich zgłoszeń klienckich, co pozwoli na śledzenie aktualnych potrzeb rynku  i dostosowanie działalności poprzez rozszerzenie asortymentu produktów, obszaru działania itp. Przy ewidencji zgłoszeń w celu zwiększenia ergonomii możliwe jest wykorzystanie już zgromadzonej informacji, korzystanie ze słowników, wiązanie zgłoszeń z przedstawicielami handlowymi zorientowane na przyszłe rozliczenie prowizji
 • przygotowanie oferty – możliwość kształtowania harmonogramu spłat ratalnych: naliczenia rat równomiernych oraz dowolnych nierównomiernych poprzez określenie wartości części kapitałowej bądź wartości całej raty dla poszczególnych rat. Możliwość kształtowania opłat sezonowych.
 • konfigurowalna lista rodzajów dokumentów wysyłanych wraz z ofertą
 • możliwość kształtowania treści dokumentów wysyłanych klientowi
 • wydruk dokumentów

ico-excellEwidencja wniosków klienckich

 • przygotowanie wniosku
 • możliwość kształtowania treści dokumentów, wydruk dokumentów dla klienta (PDF)
 • możliwość dołączania do sprawy innych plików – skanów, arkuszy kalkulacyjnych itp., co pozwala na przegląd kompletu dokumentów związanych ze sprawą
 • wsparcie dla oceny klienta i ryzyka

Uruchomienie umowy leasingowej – czynności związane z etapem zawarcia umowy

 • możliwość kształtowania treści dokumentów, wydruk dokumentów dla klienta (PDF)
 • możliwość dołączania do umowy (sprawy) innych plików – skanów, arkuszy kalkulacyjnych itp., co pozwala na elektroniczny wgląd do kompletu dokumentów związanych ze sprawą
 • wystawianie faktur za opłaty początkowe
 • obsługa zakupu i ewidencja środków trwałych
 • rejestracja faktur zakupu i kosztowych oraz refakturowanie poniesionych kosztów
 • integracja z modułem wystawiania przelewów bankowych

ico-lookraportBieżąca praca z umowami

 • ewidencja polis ubezpieczeniowych, kalkulacja spłat ratalnych ubezpieczenia
 • monitorowanie ubezpieczeń
 • ewidencja faktur kosztowych oraz refakturowanie poniesionych kosztów na kontrahenta, możliwość przypisania kontrahentom indywidualnych stawek opłat
 • monitorowanie opłat podatku POŚT
 • wystawianie faktur ratalnych – leasingowych i ubezpieczeniowych
 • wystawianie innych faktur – za opłaty dodatkowe, korygowanie faktur
 • integracja z Systemem Finansowym
 • integracja z Systemem Majątku Firmy
 • integracja z systemem kadrowo-płacowym

ico-signpaperBieżąca praca z umowami – aneksy umów

 • ewidencja różnego rodzaju aneksów do umów m.in. zmiana okresu, wysokości rat, wykupu i innych parametrów finansowych, wstrzymanie okresowe rat, zmiana korzystającego (cesje, zmiana formy prawnej korzystającego) itp.
 • możliwość kształtowania harmonogramu rat pozostałych do spłaty

Bieżąca praca z umowami – monitorowanie zapłat i windykacja

 • rozrachunki z kontrahentami,
 • monitoring wpłat klientów
 • obsługa procesu windykacji – wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych

Bieżący kontakt z klientem i powiadomienia dla użytkowników

 • automatyczne zapisy związane z kolejnymi etapami w procesie uruchamiania i trwania umowy z powiadomieniami dla użytkowników programu o czynnościach do wykonania
 • ewidencja kontaktów z klientami, integracja poczty elektronicznej, powiadomienia i statusy
 • formułowanie przypomnień i powiadomień do użytkowników

Zakończenie umowy

 • przedterminowa i terminowa sprzedaż przedmiotów leasingu korzystającemu lub innemu podmiotowi

Naliczanie prowizji dla przedstawicieli handlowych i pracowników

ico-chartRaporty

 • szereg gotowych raportów m.in. kapitału pozostałego do spłaty, planów kapitału i odsetek wg miesięcy, wystawionych dokumentów sprzedaży, polis kończących się w zadanym okresie, obrotów, przeterminowanych spłat i należności itp.
 • możliwość kształtowania dowolnych raportów poprzez eksport danych z każdego przeglądu / listy danych w formacie arkuszy kalkulacyjnych Excel, csv lub OpenOffice

Dodatkowe atuty

 • rozbudowana kartoteka kontrahentów z rolami w umowach leasingowych
 • możliwość redakcji dokumentów emitowanych z aplikacji
 • konfigurowalne listy dokumentów i wymagań na każdym etapie procesu negocjacji, uruchomienia i trwania umowy
 • integracja z systemami i modułami FK, MF, Przelewy