System dla agencji pracy tymczasowej - Logo

System dla agencji pracy tymczasowej

ico-personsSystem kadrowo-płacowy dedykowany specjalnie dla agencji pracy tymczasowej autorstwa firmy Awek posiada duży zakres funkcjonalności w sposób istotny usprawniających specyficzne działanie agencji pracy tymczasowej. Korzyści jakie daje stosowanie systemu to przyśpieszenie obsługi i istotne oszczędności, szczególnie dla firm obsługujących dużą ilość pracowników i zleceniobiorców.

System informatyczny który, nie odpowiada konkretnym wymaganiom działania agencji pracy tymczasowej znacznie ogranicza efektywność pracy. Firmy pośrednictwa pracy tymczasowej charakteryzują się specyficznymi potrzebami w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

Dla sprawnego działania agencji pracy tymczasowej potrzebnych jest kilka istotnych warunków jak:

 • obsługa wielu osób, pracowników, zleceniobiorców, kandydatów do pracy – wymagająca wprowadzania danych osobowych oraz innych niezbędnych informacji do rozliczenia pracy,
 • operowanie dużą liczbą różnych miejsc zatrudniania pracowników i zleceniobiorców,
 • obsługa wielu różnych miejsc pracy (pracodawców – klientów agencji pracy) zatrudniających pracowników co skutkuje różnorodnością:
  • regulaminów czasu pracy,
  • składników wynagrodzeń i sposobów naliczeń,
  • rodzajów raportów potwierdzających koszty dla pracodawcy,
 • rozliczanie wypłaty w krótkim czasie,
 • przygotowywanie dużej ilości dokumentów PIT11
 • szybkie wysyłanie dokumentów droga elektroniczną
  • do Ministerstwa Finansów,
  • do osób zatrudnionych,

Firma Awek oferuje system kadrowo-płacowy dedykowany dla agencji pracy tymczasowej, który spełnia wszystkie wymagania firm pośrednictwa pracy tymczasowej. Zastosowanie systemu pozwala w krótkim czasie uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

System Itus Awek dla agencji pracy tymczasowej wspiera:

ico-employ

Efektywny metody ewidencji nowych osób do systemu:

 • poprzez aplikacje o architekturze klient-serwer z interfejsem fat client
 • poprzez dedykowane strony WWW w architekturze thin client z zastosowaniem podstawowej kontroli danych – co pozwala na wprowadzanie w środowisku rozproszonym przy wykorzystaniu internetu

Wydajny zapis kompletnej informacji o czasie pracy lub wynagrodzeniu zatrudnionego:

ico-manwork

 • poprzez aplikację
 • poprzez dedykowane (uzgodnione z użytkownikiem systemu) arkusze kalkulacyjne zawierające informacje o czasie pracy jak i wynagrodzeniach (pracownicy i zleceniobiorcy)
 • poprzez strony WWW z zastosowaniem dostępu operatora tylko do właściwej- podległej mu grupy osób

System zapewnia bardzo wydajne przetwarzanie zgromadzonej informacji poprzez zastosowanie nowoczesnych i niedrogich technologii informatycznych

Co daje zastosowanie „rozproszonego” dostępu do danych i metod zapisu danych?

W wyniku zastosowanych metod i dedykowanych prac rozwojowych system z bardzo dużą szybkością zapisuje informacje oraz umożliwia zapis osób poprzez strony WWW z wielu punktów. Korzyści tego rodzaju rozwiązań to:

 • Zapis informacji szczegółowych (czas pracy, wynagrodzenia) poprzez strony WWW  umożliwia wprowadzanie na bieżąco danych poza działem kadrowo-płacowym co odciąża pracowników tego działu.
 • Zapis informacji ( o czasie pracy i wynagrodzeniu) w arkuszach kalkulacyjnych  i pobieranie ich do systemu – zapewnia szybkość wprowadzania danych do systemu, odciążenie działu kadrowo-płacowego. Możliwość zastosowania uzgodnionego z firmą w której pracują nasi pracownicy wspólnego raportowania lub wykorzystanie specyficznych dla obsługiwanej firmy formatów wprowadzanych danych (nawet arkuszy i formularzy klienta) – unikamy pracy związanej z przepisywaniem dokumentów. Dział kadrowo-płacowy ma jedynie funkcje kontrolno-naliczające.
 • ico-worksystem

 • Szybkość wprowadzenia danych do systemu przyspiesza rozliczanie, a co zatem idzie raportowanie do Klienta.
 • Możliwość generowania niektórych dokumentów poza jednostką główną poprzez strony WWW ( zaświadczenia dla zatrudnionego) – odciąża dział kadrowy, daje możliwość zatrudnionemu do szybkiego uzyskania dokumentu poza siedzibą główną firmy.
 • Możliwość odtworzenia w systemie Awek praktycznie dowolnej ilości regulaminów wynagradzania, specyficznych dla poszczególnych klientów. System umożliwia tworzenie dowolnej liczby:
  • harmonogramów czasu pracy,
  • rodzaju godzin pracy,
  • składników wynagrodzeń,
  • sposobów naliczenia wynagrodzeń zgodnie z wewnętrznymi regulaminami firm.

Raportowanie w systemie

ico-helmetWażne dla firmy pośrednictwa pracy jest szybkie uzyskanie potwierdzenia kosztów od Klientów u których pracują osoby zatrudnione. W systemie dostępne są funkcje generowania raportów – potwierdzeń:

 • raporty generowane są do arkuszy kalkulacyjnych, a więc mogą być w łatwy sposób dostosowane do potrzeb Klientów,
 • niektóre zestawienia mogą być generowane poprze strony WWW co pozwala na kontrolę wprowadzonych informacji osobie wprowadzającej dane,
 • system dodatkowo przewiduje raporty porównawcze założonych ( godzin i kwot), wprowadzonych do systemu oraz naliczonych w listach płac. Jest to dodatkowa kontrola pozwalająca na:
  • porównanie założeń i planów z realizacją
  • porównanie wprowadzonych zapisów z planowany
  • porównanie wypłat z planami

System współpracuje z  specjalizowanym modułem e-PITY, co w przypadku bardzo dużej liczby pracowników tymczasowych istotnie skraca czas przygotowywania rocznych deklaracji rozliczeniowych (PIT11).

Obsługa wysyłania dokumentów PIT11 do Ministerstwa Finansów i do osób zatrudnionych

Dzięki zastosowaniu właściwego mechanizmu obsługi masowej deklaracji podatkowej możemy ograniczyć ilość pracy poświęconej na wysyłanie dokumentacji nawet do obsługi 500 osób dziennie.

  Zastosowany mechanizm polega na:

 • Prekontroli przygotowanych pitów pod kątem kompletności danych osobowych i adresowych – dzięki temu w tym obszarze nie występują błędy i zwroty z Ministerstwa Finansów
 • Możliwości grupowego wysyłania pitów
 • Pełnej kontroli nad etapami wysyłki i komunikatów z Ministerstwa Finansów
 • Przechowania dokumentu UPO dla każdej osoby
 • Możliwości wysyłki pocztą elektroniczną do zatrudnionego pitu w formacie PDF

Oferowany system jest otwarty na specyficzne wymagania klientów i może być rozwijany pod szczegółowo zdefiniowane potrzeby.

Firma Awek zapewnia krótki czas wdrożenia i pełen serwis systemu.