Moduł Konsorcjum - Logo

Moduł Konsorcjum

ico-konsorcjumModuł Konsorcjum jest integralnym elementem systemu Itus PK i ma zastosowanie w przypadku kilku, ściśle ze sobą powiązanych firm, w szczególności jeżeli powiązanie dotyczy zasobów ludzkich.

Funkcjonalność modułu pozwala na szybki przepływ podstawowych danych o pracowniku pomiędzy powiązanymi firmami, co w zasadniczy sposób zmniejsza nakład pracy w komórkach kadrowo-płacowych.

Informacjami jakie przesyłane są poprzez moduł Konsorcjum są:

  • podstawowe dane osobowe,
  • adres stały,
  • historia zatrudnienia w poprzednich zakładach jak i szczegółowa w firmach należących do konsorcjum,
  • dane o badaniach, szkoleniach  itp.,
  • dane ZUS,
  • konta bankowe oraz dane podatkowe (urząd skarbowy).

Rolą modułu Konsorcjum nie jest szczegółowe przechowywanie wszystkich zmian w wyżej wymienionych obszarach, ale umożliwienie sprawnego przeniesienia bieżących danych pomiędzy firmami. W module Konsorcjum dane nie podlegają edycji. Pełna obsługa edycji danych pracownika nadal jest po stronie systemów kadrowo-płacowych w poszczególnych firmach.