Systemy dedykowane

Konkurencyjność rynku wymusza stosowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych wpływających na efektywność i optymalizację działań w wielu branżach. ico-dedsysNa rynku dostępnych jest wiele gotowych systemów, które jednak bardzo często spełniają jedynie podstawowe i standardowe potrzeby firm.

W wielu przypadkach dostępne na rynku oprogramowanie w wersji „box” nie jest w stanie zaspokoić potrzeb firmy wobec zmieniającego się rynku i specyfiki działalności. W takich okolicznościach system dedykowany stanowi jedyne rozwiązanie i gwarantuje rozwiązanie problemów, odpowiednie dostosowanie i optymalizację do zaistniałych potrzeb.

Tylko system dedykowany stworzony od podstaw dostarcza potrzebnych rozwiązań i funkcji dla przedsiębiorstwa, działa według określonego modelu biznesowego i procedur realizując w pełni zamierzone cele.

Awek oferuje kompleksowe wykonanie i wdrożenie unikatowych systemów dedykowanych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji systemów dedykowanych zaczynając od formułowania wymagań przez projekt i implementację do testów aż do końcowego wdrożenia systemu. Oferujemy serwis i wsparcie techniczne wykonanych systemów. Projektując dbamy o takie rozwiązania, które nadawają się do modyfikowania, rozbudowy czy integracji z innymi systemami. W procesie wytwarzania dedykowanych systemów korzystamy z najlepszych dostępnych technologii.

Oferujemy systemy dedykowane z zakresu:

  • dwukierunkowa integracja modułów oprogramowania Awek z systemem obiegu dokumentów zrealizowanym w technologii Microsoft Share Point. Oprogramowanie Awek przygotowuje dane dla rozwiązania BI opartego o Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Server i Microsoft Office a także przejmuje przetworzone dane i dalsza ich obróbka odbywa się systemach Awek.
  • dwukierunkowa integracja modułów oprogramowania Awek z systemami logistycznymi i CRM firm trzecich
  • integracja modułów oprogramowania Awek z systemem Retek. Nasze oprogramowanie przejmuje dane zarówno o zarejestrowanych w systemie kontrahentach, o zrealizowanej sprzedaży i obrocie magazynowym. System przejmuje informacje o sprzedaży kart upominkowych i prowadzi rozliczenie transakcji nimi wykonanych
  • oprogramowanie Awek na życzenie i w uzgodnieniu z klientem jest w stanie „wystawić” plik o zadanej przez niego strukturze i zawartości do pobrania przez inne systemy klienta. Realizujemy połączenia z systemami bankowymi nie tylko na poziomie plików wsadowych do systemów homebankingowych, ale również jako księga pomocnicza systemu bankowego. W niektórych przypadkach występuje bezpośredni pobór danych i przekazywanie odpowiednich widoków dla oprogramowania innych firm. Przydatne jest to w sytuacji, kiedy przykładowo systemy analityczne są naszego autorstwa, a system FK jest systemem innej firmy.
  • specjalizowany system weryfikacji danych o kredytobiorcach – Integracja on-line z systemami informacji gospodarczej (BIK, KRD, ERIF)
  • specjalizowany system wspomagający kompleksową opiekę nad osobami chorymi na cukrzycę – portal, oprogramowanie w formie portletów oparte na technologii Liferay, aplikacje mobilne. Rozwiązanie dostępne pod adresem www.monitorujcukrzyce.pl
  • system archiwizacji dokumentów elektronicznych. Rozwiązanie oparte na technologii Dspace, opracowanej na znanym amerykańskim uniwersytecie MIT
  • moduł automatycznej inwentaryzacji w sieci rozległej składników sprzętu komputerowego do poziomu komponentów składających się na poszczególne stanowiska komputerowe (pamięć, dyski, karty, płyty główne, urządzenia peryferyjne).  Możliwość wykorzystanie funkcjonalności modułu do zarządzania składnikami informatycznymi majątku przedsiębiorstwa oraz do aktualizacji księgowej ewidencji majątkowej. Moduł wykorzystuje technologię WMI(Windows Management Instrumentation)