Systemy internetowe

Systemy internetowe są oprogramowaniem dostępnym poprzez przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie pozwala na pracę niezależnie od miejsca w którym sie znajdują oraz bez konieczności instalacji oprogramowania na własnym komputerze. Technologie które wykorzystujemy do tworzenia systemów internetowych pozwalają na uruchomienie oprogramowania na dowolnym serwerze i wymagają jedynie przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu.website

Tworzymy systemy internetowe zaczynając od analizy potrzeb i określenia specyfikacji systemu poprzez realizację, testy i wdrożenie aż po szkolenia i nadzór nad wykonanym systemem.

Firma Awek oferuje zarówno dedykowane rozwiązanie webowe jak i specjalizowane moduły w ramach systemu zintegrowanego ERP umożliwiające pracę w przeglądarkach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. W części rozwiązań wykorzystywana jest technologia Liferay.

Liferay Portal CMS jest czołową na rynku technologią pozwalającą tworzyć profesjonalne portale internetowe. Platforma znajduje zastosowanie zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych firm wszelkich branż. Technologia pozwala tworzyć zaawansowane rozwiązania dla rynków wertykalnych i horyzontalnych. Technologię wykorzystują takie firm jak przykładowo Lufthansa, Discovery czy Cisco. Liferay jest technologią open source, dzięki czemu jest wolna od opłat licencyjnych.
itus-ePity
Na bazie systemu Liferay firma Awek opracowała platformę systemową Itus Portal, która jest środowiskiem typu „freamework” wykorzystywaną do realizacji projektów IT wymagających integracji portalu informacyjnego przedsiębiorstwa (EIP – Enterprise Information Portal) z aplikacjami w formie portletów realizujących praktycznie dowolną funkcjonalność.

Przykłady zrealizowanych projektów internetowych:

  • specjalizowany system weryfikacji danych o kredytobiorcach – Integracja on-line z systemami informacji gospodarczej (BIK, KRD, ERIF)
  • specjalizowany system wspomagający kompleksową opiekę nad osobami chorymi na cukrzycę – portal, oprogramowanie w formie portletów oparte na technologii Liferay, aplikacje mobilne. Rozwiązanie dostępne pod adresem www.monitorujcukrzyce.pl
  • system archiwizacji dokumentów elektronicznych. Rozwiązanie oparte na technologii Dspace, opracowanej na znanym amerykańskim uniwersytecie MIT