Monitoruj Cukrzycę

sys-tymczMonitoruj Cukrzycę to wyspecjalizowany system klasy systemu telemedycznego, wykonany na zlecenie firmy esMD, wspomagający kompleksową opiekę nad osobami chorymi na cukrzycę – portal, oprogramowanie w formie portletów oparte na technologii Liferay, aplikacje mobilne. Rozwiązanie dostępne pod adresem www.monitorujcukrzyce.pldiabet

System oferuje szereg przydatnych funkcji dla pacjentów jak i dla lekarzy.  Aplikacja mobilna jest zintegrowana z rozbudowanym systemem monitoringu osób chorych na cukrzycę w ramach portalu www.monitorujcukrzyce.pl i korzysta z indywidualnego planu dnia zdefiniowanego w ramach konta w systemie HPF.

Funkcje dla pacjenta

Dzienniczek samokontroli – elektroniczny zapis  w formie tabelarycznej i wykresów wszystkich wyników wprowadzonych przez użytkownika; formatowany na potrzeby indywidualne plan dnia, tygodnia (godziny pomiarów, aplikacji leków, posiłków, aktywności fizycznej) wraz z komunikatami i przypomnieniami.

Edukacja – dostęp do kompleksowej zawartości edukacyjnej oraz quizów (losowo wybrane pytania, procentowa ocena testu, wskazanie błędów i poprawnych odpowiedzi).

Informacje i aktualności – informacje na temat cukrzycy, aktualności oraz nowości dotyczące narzędzi i technologii stosowanych w cukrzycy.

Diabetolodzy – wykaz diabetologów w sieci portalu monitorujcukrzyce.pl.

Rejestracja on line – możliwość rejestracji do lekarza – każdy  lekarza będzie miał kalendarz z podanymi godzinami wolnych wizyt oznaczonymi na zielono, zajęte miejsca są w kolorze czerwonym.

Aplikacja Mobilna – dostęp do aplikacji mobilnej, która pozwala na zapisywanie wyników do dzienniczka samokontroli oraz, w zależności od opcji abonamentu,  zapewnia dostęp do kalkulatora.

Analizy wyników – zestawienia wyników, które powstają z danych przesłanych przez Użytkownika, przetworzonych następnie przez algorytmy. Na przykład. średnia glikemia z miesiąca, dynamika zmian, odchylenie aktualnego wyniku od mediany, itp.

Kalkulator – podstawowe kalkulacje kaloryczności planowanych posiłków na wymienniki WW i WBT. Funkcje zaawansowane – wprowadzanie (początkowo pod nadzorem lekarza) korekty dawki leku (dawka ta obliczana jest przy pomocy algorymtów oprogramowania) w stosunku do aktualnego wyniku glikemi, stosowanych leków i planowanych zachowań (posiłków czy aktywnści fizycznej).

Diety – zestawy, baza danych produktów  i narzędzie informatyczne dla możliwości planowania posiłków oraz propozycje przykładowych diet dla diabetyków wraz z przelicznikami WW i WBT.

Statystyki raporty – możliwość ustawienia statystyk według własnych parametrów, np.porównanie własnych średnich wyników do średnich wyników wybranej grupy statystycznej (wybór grupy pod kątem płci, wagi, rodzaju cukrzycy).

Obserwacja medyczna – zestaw ten obejmuję okresową obserwację wpisywanych wyników przez personel medyczny, który ocenia i zamieszcza opinie dostępnych wyników. System może wspierać obserwację automatycznymi komunikatami, a w razie niepokojących wyników alarmami.

Opieka diabetologiczna – zestaw ten obejmuje wszystkie wcześniej wymienione funkcję  oraz opcję określonej liczby wizyt u specjalisty diabetologa  i opcję określonej liczby badań dodatkowych.

Opieka diabetologiczna rozszerzona – zestaw ten obejmuje wszystkie wcześniej wymienione funkcję oraz opcję liczby wizyt u diabetologa i innych specjalistów, takich jak kardiolog, okulista, nefrolog, czy dermatolog, a także opcję liczby zleconych badań dodatkowych.

ico-stethoscopeFunkcje dla lekarza

Edukacja – dostęp do kompletu treści edukacyjnych oraz wyników rozwiązanych quizów przez pacjenta

Rejestracja on line – możliwość organizacji wizyt przez udostępnienie on line dla pacjentów kalendarza wizyt i ich rezerwacji

Informacje i aktualności – informacje na temat cukrzycy, aktualności oraz nowości dotyczące narzędzi i technologii stosowanych w cukrzycy

Diabetolodzy – wykaz diabetologów w sieci portalu monitorujcukrzyce.pl

Aplikacja mobilna – wpisy w karcie pacjenta, obserwacja jego wyników nie będzie obsługiwane przez aplikację mobilną. Jest natomiast możliwe dokonywania ich poprzez stronę webową ze smartfona , tabletu czy komputera.

Dzienniczek samokontroli – lekarz ma dostęp (za zgoda pacjenta) do elektronicznego zapisu wszystkich wyników wprowadzonych przez pacjenta; Plan samokontroli ( plan dnia) jest formatowany  wg indywidualnej potrzeby pacjenta

Analiza wyników – lekarz ma wgląd w analizy wyników pacjenta.

Kalkulator – funkcja zaawansowana – wprowadzania na starcie pod nadzorem lekarza wspomagana przez algorytmy oprogramowania, propozycja korekty dawki leku w stosunku do aktualnego wyniku glikemi, przepisanych leków i planowanych zachowań ( posiłków czy aktywnści fizycznej). Lekarz może wprowadzić indywidualne algorytmy dla danego pacjenta.

Diety – zestawy baza danych i narzędzie informatyczne dla możliwości planowania posiłków, propozycje przykładowych diet dla diabetyków  wraz z przelicznikami WW i WBT

Statystyki – raporty Lekarz może analizować wyniki swoich pacjentów korzystając z oprogramowania. Może również ustawiać funkcje np.: w celu dokonywania badań naukowych w stosunku do całej grupy pacjentów ( odpersonifikowanych danych)

Obserwacja medyczna – w stosunku do wyników przesłanych przez pacjenta, Lekarz może okresowo, wg założonego planu przeglądać wyniki pacjenta, bez jego obecności, dokonywać wpisów, zaleceń. System może wspierać obserwacje automatycznymi komunikatam a w razie przypadków  krytycznych, alarmami, niezależnie od prowadzonej obserwacji zgodnej z planem.

Opieka diabetologiczna – zestaw usługi w oparciu o  wszystkie wcześniej w/w  wymienione funkcje oraz opcję określonej liczby wizyt u specjalisty diabetologa  i wartości zleconych badań dodatkowych

Opieka diabetologiczna rozszerzona – rozszerzony zestaw usługi w oparciu o  wszystkie wcześniej wymienione funkcje oraz  opcję liczby wizyt u diabetologa i innych specjalistów ( jak: Kardiolog, Okulista, Nefrolog, Dermatolog) oraz liczby zleconych badań dodatkowych