Kwalifikacje

Firma Awek posiada i cały czas rozwija szereg kompetencji niezbędny dla realizacji projektów informatycznych.

Przykłady posiadanych kompetencji:

Bazy danych

Oracle, FireBird, InterBase, Postgres, MySQL, MS SQL

Języki programowania

Delphi, PHP, Java, JavaScript, PL/SQL, C, C++, Visual Basic

Środowiska i narzędzia programistyczne

JAVA (SE, EE), Spring, JavaBeans, Eclipse, iReports, JasperReports, Crystal Reports, Ant

Technologie aplikacyjne, protokoły

HTML, CSS, XML, JS, JSP, Servlets, JSF, Portlets, Ajax, WebServices, SOAP

Serwery aplikacyjne, serwery WWW, platformy uruchomieniowe

Tomcat, JBoss, Liferay Portal, Oracle WebLogic Server.