Analiza

Analiza jest ważnym i wielu przypadkach niezbędnym krokiem w realizacji projektów informatycznych. Celem analizy jest identyfikacja wszystkich potrzeb i wymagań klienta w zakresie implementacji systemu informatycznego. Analiza może być zrealizowana zarówno w zakresie kompleksowym jak poszczególnych obszarów dziedzinowych. Oferujemy różne rodzaje analizy, wykonywane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem:

 • analiza przedwdrożeniowa ukierunkowana na mapowanie procesów gospodarczych przedsiębiorstwa na standardową funkcjonalność oferowanych przez firmę Awek systemów w ramach pakietu zintegrowanego.
 • analiza przedwdrożeniowa ukierunkowana na rozpoznanie wymagań funkcjonalnych dla systemów dedykowanych
 • analiza przedwdrożeniowa ukierunkowana na rozpoznanie wymagań w zakresie integracji systemowej.
Produktem analizy jest zazwyczaj dokument zawierający opisy poszczególnych zakresów ustalonych z Klientem jako niezbędne dla realizacji usługi:

 • Identyfikacja i opis procesów biznesowych
 • Proponowany zakres funkcjonalny wdrożenia.
 • Organizacja wdrożenia.
 • Określenie celów wdrożenia.
 • Zdefiniowanie korzyści biznesowych.
 • Harmonogram prac.
 • Estymacja kosztów projektu.
 • Infrastruktura techniczna.