Development

Dewelopment własnego oprogramowania jest jedną z głównych działalności firmy Awek. W tym procesie wspieramy wszystkie zasadnicze fazy związane z budową oprogramowania:

 • Określanie wymagań i specyfikacji
 • Projektowanie
 • Implementacja
 • Testowanie – walidacja (atestowanie) i weryfikacja
 • Konserwacja (pielęgnacja)

W procesie produkcji oprogramowania w zależności od potrzeb i wymagań klientów, posiadanego budżetu, terminów stosujemy różne modele produkcyjne:

 • Model kaskadowy (waterfall)
 • Model ewolucyjny
 • Model komponentowy

a także stosujemy różne warianty jako rozszerzenia i modyfikacje podstawowych modeli:

 • Rozwój kierowany dokumentami
 • Prototypowanie
 • Wytwarzanie odkrywcze
 • Wytwarzanie przyrostowe
 • Model spiralny