Serwis

Wszystkim zainteresowanym Klientom dostarczamy kompleksowe usługi serwisowe w zakresie:

 • serwisu systemów i modułów oprogramowania autorstwa firmy Awek w zakresie:
  • hotline – zdalne doradztwo dla użytkowników w zakresie eksploatacji oprogramowania. Warunki świadczenia serwisu (np. czas reakcji, koszty, terminy) określone są w Umowie Serwisowej
  • aktualizacja oprogramowania – gwarantowanie dostępu Klientowi do najświeższych wersji oprogramowania na warunkach Umowy Serwisowej
  • zgodność oprogramowania z otoczeniem prawnym – dostarczanie najświeższych wersji oprogramowania zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi (Ustawy, Rozporządzenia Rady Ministrów, Kodeks Handlowy, Kodeks Pracy itp.) na warunkach Umowy Serwisowej
  • rozbudowa oprogramowania – usługa serwisowa rozbudowy wdrożonego oprogramowania zgodnie ze specyficznymi potrzebami Klienta na warunkach Umowy Serwisowej
  • szkolenia – usługa zdalnych i w siedzibie Klienta szkoleń dotyczących wdrożonego oprogramowania na warunkach Umowy Serwisowej. Dotyczyć może np. nowych pracowników Klienta.
  • prace konserwacyjno-wdrożeniowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – usługi zdalne lub w miejscu użytkowania oprogramowania w zakresie problemów eksploatacyjnych oprogramowania na warunkach Umowy Serwisowej
 • serwisu systemów firm trzecich w zakresie:
  • serwis sprzętu komputerowego
  • serwis systemów operacyjnych – instalacja, konfiguracja, identyfikacja i usuwanie problemów, wydajność, bezpieczeństwo
  • serwis oprogramowani aplikacyjnego.

Usługi serwisowe świadczymy na podstawie warunków podpisanej Umowy Serwisowej lub ad-hoc na podstawie każdorazowych  uzgodnień z Klientem.